Techlab

Witamy w serwisie

Innowacyjne Rozwiązania Elektroniczne

Technologie  

W wyniku wieloletniej działalności TechLab 2000 dorobił się unikatowego know-how. Składają się nań przede wszystkim własne opracowania technologiczne, gotowe w każdej chwili do powtórnego użycia, oraz wiedza i doświadczenie pracowników.

TechLab 2000 posiada na swoim koncie ponad 200 projektów, w których zostały wykorzystane:

  • procesory sygnałowe firmy Texas Instruments

  • mikroprocesory i mikrokontrolery produkowane przez wiodące firmy światowe, takie jak: Philips, Siemens (Infineon), Intel, Dallas, Motorola (Freescale), Atmel, Microchip, NEC...

  • układy programowalne FPGA, CPLD i PLD firm Altera, Xilinx, Lattice, Atmel...

  • własne aplikacje dla Windows, Linux, Solaris, HP-UX, Free-BSD: C, C++ i Delphi

  • interfejsy: ISA, PCI, Utopia, PCMCIA, ATA, SCSI, USB, Ethernet, RS232, RS485, ISO-14443, ISO--7816, I2C, SPI, TDMA, 1-wire, JTAG, IrDA...

  • własne implementacje sprzętowe i programowe wielu algorytmów DSP: kompresory głosu, Viterbi, ECC Reed-Salomon, DFSK, DPSK, DTMF, regeneracja zegara, regeneracja nośnej, FFT, QAM, usuwanie echa głosowego, stratna kompresja obrazów, segmentacja obrazów, detekcja krawędzi, kompensacja dystorsji, wykrywanie kształtów, automatyka ekspozycji obrazu...

  • własne implementacje sprzętowe i programowe

  • wielu algorytmów kryptograficznych: AES, DES, Idea, Diffie-Hellman, RSA, krzywe eliptyczne,...

  • własny system operacyjny czasu rzeczywistego z implementacjami na wielu platformach sprzętowych

Poza doskonale przygotowanymi pracownikami i know-how, znaczącym elementem dorobku firmy są narzędzia niezbędne w pracy projektowej i badawczej. Należy do nich sprzęt pomiarowy, w tym oscyloskopy i analizatory firmy Tektronix oraz oprogramowanie projektowe, w szczególności unikatowe oprogramowanie firmy Mentor Graphics.