Techlab

Witamy w serwisie

Innowacyjne Rozwiązania Elektroniczne

Usługi  

TechLab 2000 zajmuje się tworzeniem i realizacją innowacyjnych pomysłów w dziedzinie elektroniki, specjalizując się w opracowywaniu rozwiązań z zakresu:

  • bezpieczeństwa informacji,

  • telekomunikacji oraz

  • pomiarów i sterowania przemysłowego.

Firma podejmuje się zadań o bardzo wysokim stopniu trudności. Efektem interdyscyplinarnego i kreatywnego podejścia do projektów są nowoczesne, często unikatowe wręcz rozwiązania.

Do spektakularnych osiągnięć TechLab 2000 należy zaliczyć – jedne z pierwszych w świecie – rozwiązania sprzętowe służące ochronie informacji przechowywanej na dyskach twardych oraz infrastrukturze klucza publicznego.

Naukowe korzenie zespołu, wypracowane i sprawdzone metody działania, świetne wyczucie światowych trendów w dziedzinie techniki, a także duże doświadczenie biznesowe pozwalają łączyć z sukcesem dwa światy: nauki i przemysłu.