Techlab

Witamy w serwisie

Innowacyjne Rozwiązania Elektroniczne

Krypton  

Krypton jest opracowanym i wykonanym w Polsce bezprzewodowym telefonem szyfrującym GSM kierowanym do odbiorców o bardzo wysokich wymaganiach w dziedzinie bezpieczeństwa informacji, jakimi są administracja publiczna, policja, wojsko i inne służby, a także firmy procedujące informację zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych.

Krypton zapewnia poufność oraz uwierzytelnienie sesji łączności. Daje możliwość pracy nie tylko w trybie szyfrowym, ale również nawiązuje połączenia z dowolnym innym aparatem telefonicznym w trybie jawnym. Wspiera wszystkie usługi oferowane w polskich sieciach GSM. Może działać w sieciach innych operatorów, również w roamingu, pod warunkiem spełniania przez nich standardu GSM.

W ramach systemu Sylan, Krypton jest interoperacyjny z innymi rozwiązaniami telekomunikacyjnymi, projektowanymi i produkowanymi przez TechLab 2000, obejmującymi telefony analogowe, cyfrowe, GSM, IP i satelitarne. Krypton to trzy urządzenia w jednej obudowie: aparat GSM, telefon szyfrujący, modem (standardowy: EDGE/GPRS, CSD oraz szyfrujący: CSD).

Poza usługą poufności Krypton oferuje automatyczne uwierzytelnienie stron połączenia. Proces uwierzytelnienia odbywa się z wykorzystaniem mechanizmów Infrastruktury Klucza Publicznego. Dzięki specjalnej technologii zabezpieczeń aparat staje się bezpiecznym nośnikiem kluczy użytkownika i współpracuje ze Stacją Zarządzania Kluczami SZK (Teacup).

Do szyfrowania połączenia używany jest algorytm AES oraz algorytm niejawny. Klucz sesyjny generowany jest za pomocą algorytmu Diffie-Hellmana opartego o krzywe eliptyczne. Telefon zapewnia pełne bezpieczeństwo transmisji i przechowywanych danych. Krypton posiada mechanizmy pozwalające na stwierdzenie różnego rodzaju ataków i zagrożeń, oraz zapewnia obronę przed wieloma z nich.

Urządzenie odznacza się prostotą obsługi, a od użytkownika nie wymaga specjalistycznej wiedzy w dziedzinie kryptografii.

Chcesz wiedzieć więcej:
Parametry techniczno eksploatacyjne
Jak działa szyfrowanie i uwierzytelnienie
Karta katalogowa Krypton

Skontaktuj się z nami

 

Krypton