Techlab

Witamy w serwisie

Innowacyjne Rozwiązania Elektroniczne

Pomoc  

Najczęściej zadawane pytania i rozwiązania problemów Modem ED77

1. Obsługa modemu ED77

1.1. Jak wyjąć kartę SIM?

1.2. Nie można wysunąć szufladki karty SIM

1.3. Jak włożyć kartę SIM?

1.4. Nie można włożyć wtyczki mini-USB do gniazda USB modemu.

1.5. Jak zmienić położenie anteny?

1.6. Nie można poluzować nakrętki złącza antenowego.

1.7. Czy do modemu można dołączyć inną antenę?

1.8. Co sygnalizuje światełko w modemie?

1.9. Czy zasilanie modemu z zasilacza sieciowego jest konieczne?

2. Instalacja urządzenia i oprogramowania

2.1. Jaki komputer jest wymagany do uruchomienia modemu?

2.2. Jaki system operacyjny jest wymagany do uruchomienia modemu?

2.3. Czy jest możliwość działania modemu z systemami operacyjnymi innymi niż wymienione w punkcie 2.2?

2.4. Podczas instalacji, po podłączeniu modemu do komputera, system operacyjny nie kontynuuje instalacji oprogramowania

2.5. Co się stanie z ustawieniami programu EDGE Dialer przy aktualizacji oprogramowania?

2.6. Jak całkowicie usunąć oprogramowanie i sterowniki modemu z systemu operacyjnego?

2.7. Czy nowszą wersję oprogramowania można zainstalować bez usuwania starej wersji?

3. Praca z modemem - program EDGE Dialer

3.1. Program EDGE Dialer wyświetla komunikat "Prawdopodobnie brak karty SIM"

3.2. Program ponawia pytanie o kod PIN dla karty SIM

3.3. Jak interpretować wskazania poziomu sygnału widoczne w oknie "Ogólne"?

3.4. Wskaźnik sygnału pokazuje całkowity brak sygnału

3.5. Wskaźnik pokazuje bardzo słaby sygnał na poziomie jednej kreski lub dwóch kresek

3.6. Czy można jednocześnie korzystać z połączenia z Internetem i wysyłać/odbierać SMS?

3.7. Czy można ustawić automatyczne połączenia z Internetem po włączeniu komputera?

3.8. Program nie wykrywa modemu

3.9. Program nie pyta o PIN dla karty SIM

3.10. Program wyświetla komunikat "Nie można otworzyć portu COMx"

3.11. Nie można nawiązać połączenia, konflikt portów COM, podczas nawiązywania połączenia z komputera dochodzi odgłos wybierania numeru przez modem analogowy

3.12. Jak zmienić dane aktualnego profilu połączeń?

3.13. Nie można wysłać wiadomości SMS

3.14. Program nie uruchamia się

3.15. Błędy w funkcjonowaniu programu EDGE Dialer

3.16. Prędkość transmisji danych jest mała, zdarza się, że połączenia są zrywane

3.17. Gdzie można uzyskać pomoc techniczną związaną z usługą GPRS/EDGE?

3.18. Gdzie można uzyskać pomoc techniczną związaną z działaniem modemu?

3.19. Nie łączy automatycznie z internetem

3.20. Modem nie jest wykrywany przed Edge Dialer i w menedżerze urządzeń przy ikonie modemu ED77 znajduje się wykrzyknik

3.21. Program cały czas zgłasza, że "port modemu jest już w użyciu"

3.22. Dlaczego w programie EDGE Dialer nie wyświetla się czas połączenia i prędkości pobierania oraz wysyłania danych?

3.23. Modem nie jest wykrywany przez program EDGE Dialer

4. Praca z modemem - skrypty dla systemu Linux

4.1. Błąd autoryzacji przy próbie połączenia z Internetem

4.2. Udaje się utworzyć połączenie z Internetem, ale nie można otworzyć żadnej strony WWW

4.3. W dystrybucji Ubuntu 7.04 nie można zainstalować modemu (brak właściwego pliku urządzenia; mruga dioda w modemie)

1. Obsługa modemu ED77

1.1. Jak wyjąć kartę SIM?

Należy za pomocą tępego sztywnego pręcika (np. rozgiętego spinacza biurowego) wcisnąć żółty przycisk znajdujący się z boku otworu szufladki.

1.2. Nie można wysunąć szufladki karty SIM

Jeśli szufladka na kartę SIM nie wysuwa się przy wykonaniu czynności opisanych w p. 1.1 urządzenie należy skontaktować się z Działem Wsparcia Technicznego producenta.

UWAGA!

Próba wydobycia szufladki w sposób inny niż opisany w p. 1.1 może doprowadzić do trwałego uszkodzenia mechanicznego urządzenia.

1.3. Jak włożyć kartę SIM?

Za pomocą tępego sztywnego pręcika (np. rozgiętego spinacza biurowego) należy wcisnąć żółty przycisk wysuwania szufladki, wyciągnąć szufladkę z modemu, umieścić kartę w zagłębieniu szufladki (ścięty róg karty z lewej strony, w kierunku wkładającego) i wsunąć szufladkę z powrotem aż do wyczuwalnego oporu.

UWAGA!

Szufladkę należy wkładać odpowiednią stroną do góry, tzn. patrząc na urządzenie od góry karta SIM powinna być widoczna. Prawidłowo wsuwana szufladka wchodzi lekko po prowadnicach. Użycie siły do wkładania szufladki grozi jej uszkodzeniem i zablokowaniem wewnątrz urządzenia

1.4. Nie można włożyć wtyczki mini-USB do gniazda USB modemu.

Należy zwrócić uwagę na położenie wtyku względem gniazda. Wtyczkę wsuwa się do wyczuwalnego oporu.

1.5. Jak zmienić położenie anteny?

W pierwszej kolejności należy odkręcić nakrętkę złącza antenowego, następnie ustawić antenę w pożądanym położeniu i dokręcić nakrętkę. Przy montażu anteny należy zwrócić szczególną uwagę na to aby końcówki złącza znajdowały się w jednej osi.

UWAGA!!!

Ustawianie i montaż anteny należy przeprowadzać bez użycia siły. Ustawianie i montaż anteny należy przeprowadzać bez użycia siły. Obracanie anteną bez wcześniejszego poluzowania nakrętki złącza grozi trwałym uszkodzeniem mechanicznym urządzenia.

1.6. Nie można poluzować nakrętki złącza antenowego.

Należy skontaktować się z Działem Wsparcia Technicznego producenta.

1.7. Czy do modemu można dołączyć inną antenę?

Modem wyposażony jest w gniazdo antenowe typu SMA pozwalające na podłączenie innej anteny niż ta fabrycznie dołączona do zestawu.

Antena zamienna musi posiadać następujące parametry:

 • pasmo pracy GSM 900/1800 Mhz,
 • złącze SMA 50 męskie.

Jeśli antena będzie montowana na zewnątrz budynku, należy zastosować antenę przeznaczoną do montażu na zewnątrz.

UWAGA!!!

Parametry elektryczne kabla antenowego określają tłumienie wnoszone na metr bieżący kabla. Dlatego też długość kabla należy minimalizować.

1.8. Co sygnalizuje światełko w modemie?

Kolor zielony oznacza, że modem nawiązał komunikację z komputerem. Migotanie koloru zielonego oznacza transmisję danych. Kolor czerwony wskazuje, że konieczne jest dołączenie zasilacza zewnętrznego.

1.9. Czy zasilanie modemu z zasilacza sieciowego jest konieczne?

Modem powinien prawidłowo pracować przy zasilaniu wyłącznie przez kabel USB. Jednak w przypadku niewystarczającej wydajności prądowej złącza USB komputera PC lub niekorzystnych warunkach propagacji fal radiowych (praca na granicy zasięgu lub w obecności zakłóceń) może zaistnieć konieczność dodatkowego zasilenia modemu.

UWAGA!!!

Zasilacz należy podłączać przy odłączonym kablu USB. Zasilacz należy podłączać przy odłączonym kablu USB. Brak zasilania sieciowego 230 V w przypadku, gdy wtyk zasilacza jest wetknięty w gniazdo modemu spowoduje, że modem nie będzie zasilany. Aby wykorzystać zasilanie dostarczane przez USB należy odłączyć przewód zasilania z gniazda.

Powrót do spisu treści

2. Instalacja modemu i oprogramowania

2.1. Jaki komputer jest wymagany do uruchomienia modemu?

Komputer klasy PC z procesorem klasy Pentium II 300 MHz wyposażony w port USB 1.1 lub 2.0 oraz 5MB wolnego miejsca na dysku twardym.

2.2. Jaki system operacyjny jest wymagany do uruchomienia modemu?

Microsoft Windows XP SP2 (Dodatek 2 bądź nowszy, wersje 32-bitowe), Microsoft Windows 2000 SP4 (Dodatek 4 bądź nowszy), Microsoft Windows 98 SE (Wydanie Drugie), Microsoft Windows Millenium, Linux (jądro 2.6 lub nowsze), Mac OS 8, 9 i 10.x.

W systemach Microsoft Windows modem obsługiwany jest z programu EDGE Dialer. Pod systemem opartym na jądrze Linux-a obsługa modemu odbywa się w oparciu o skrypty.

UWAGA !!!

Nie zapewniamy wsparcia technicznego dla instalacji modemu ED77 w systemach: MS Windows Millenium, Mac OS 8, 9 i 10.x.

2.3. Czy jest możliwość działania modemu z systemami operacyjnymi innymi niż wymienione w punkcie 2.2?

Do działania modemu są potrzebne: sterowniki FTDI, obsługa przez system protokołu PPP oraz prawidłowa konfiguracja połączenia. Sterowniki FTDI można pobrać ze strony producenta układów. Konfigurację połączenia trzeba przygotować we własnym zakresie np. na podstawie skryptów dla systemu Linux.

UWAGA !!!

Przed zakupieniem urządzenia, które miałoby pracować pod systemami do których producent nie dostarcza oprogramowania należy sprawdzić taką możliwość w porozumieniu z punktem sprzedaży. Producent urządzenia nie bierze odpowiedzialności za problemy z działaniem modemu w takiej sytuacji.

2.4. Podczas instalacji, po podłączeniu modemu do komputera, system operacyjny nie kontynuuje instalacji oprogramowania

Aby ograniczyć liczbę możliwych sytuacji awaryjnych należy najpierw podłączyć zewnętrzny zasilacz zgodnie z opisem w p. 1.9. i ponowić próbę. Jeśli problem nie zniknie należy sprawdzić czy...

 • dioda świecąca nad szufladką na kartę SIM jest zgaszona
 • Brak komunikacji z modemem. W takim przypadku należy:

  • upewnić się czy kabel USB jest prawidłowo dołączony do modemu i komputera,
  • upewnić się czy port USB w komputerze jest poprawnie podłączony i włączony w systemie (można to sprawdzić podłączając do tego portu inne urządzenie USB, np. mysz),
  • sprawdzić czy przewód USB modemu nie nosi widocznych śladów uszkodzeń mechanicznych (nacięcia, trwałe zagięcia lub przełamania przewodu),
  • sprawdzić czy gniazdo mini-USB modemu nie jest uszkodzone (skrzywione, zgniecione),
  • spróbować z innym portem USB w komputerze.

  Jeśli nie wykryto żadnego z wymienionych uszkodzeń należy skontaktować się z Działem Wsparcia Technicznego producenta.

 • dioda świecąca nad szufladką na kartę SIM świeci
 • W pierwszej kolejności należy upewnić się czy system operacyjny posiada zainstalowane uaktualnienia o których jest mowa w p. 2.2. Jeśli oprogramowanie EDGE Dialer zainstalowane zostało w systemie Microsoft Windows bez odpowiednich dodatków aktualizacyjnych, należy:

  • zainstalować najnowsze uaktualnienia dla posiadanego systemu Microsoft Windows całkowicie odinstalować sterowniki i oprogramowanie jak opisano w p. 2.6,
  • zainstalować najnowszą dostępną wersję programu EDGE Dialer,
  • uruchomić ponownie komputer.

Jeśli powyższe działania nie pomogą, to należy:

 • wybrać polecenie "Skanuj w poszukiwaniu zmian sprzętu" w "Menedżerze urządzeń";
 • sprawdzić w "Menedżerze urządzeń" czy są wszystkie urządzenia wymagane do poprawnej pracy modemu i czy są włączone (nie ma czerwonych krzyżyków przy ikonach urządzeń); są to: "USB Serial Converter" w gałęzi "Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej", "USB Serial Port (COMx)" w gałęzi "Porty COM i LPT", gdzie x oznacza numer portu COM, oraz "ED77 modem" w gałęzi "Modemy".
 • sprawdźić ustawienia dla "USB Serial Port (COMx)" w gałęzi "Porty COM i LPT" - po wybraniu zakładki "Port Settings" i wciśnięciu przycisku Advanced... pojawia się okienko ustawień. W sekcji "Miscellaneous Options" musi być zaznaczone pole wyboru "Serial Enumerator".

2.5. Co się stanie z ustawieniami programu EDGE Dialer przy aktualizacji oprogramowania?

Wszystkie dane użytkownika korzystającego z modemu zapisywane są w drzewie katalogów dokumentów i ustawień danego użytkownika w katalogu zawierającym dane aplikacji EDGE Dialer. Przykładowo może to być katalog:

\Documents and Settings\Jan\Dane aplikacji\EDGEDialer\

Podczas odinstalowywania oprogramowania EDGE Dialer powyższy katalog i jego zawartość jest pozostawiona bez zmian, a jego zawartość jest wczytywana i wykorzystywana przez nowo zainstalowaną wersję oprogramowania.

UWAGA !!!

W przypadku instalowania wersji 1.2.x.x i wyższej, w systemie, gdzie wcześniej zainstalowane było oprogramowania w wersji 1.1.x.x i wcześniejszej, należy usunąć stare oprogramowanie wykonując czynności wg opisu w p. 2.6.

2.6. Jak całkowicie usunąć oprogramowanie i sterowniki modemu z systemu operacyjnego?

Aby całkowicie usunąć oprogramowanie i sterowniki modemu należy:

 • wybrać "Dodaj/Usuń programy" w "Panel Sterowania" i usunąć wpis "ED77 Modem" (w przypadku wersji 1.1.x.x i starszych) lub wpis "EDGE Dialer" (dla wersji 1.2.x.x),
 • wybrać "Dodaj/Usuń programy" w "Panel Sterowania" i usunąć wpis "FTDI USB Serial Converter Drivers" (tylko w przypadku wersji 1.3.4.0 i starszych).

UWAGA!!!

Podczas odinstalowywania oprogramowania w katalogu EDGEDialer danych aplikacji użytkownika pozostawiane są pliki danych oraz pliki konfiguracyjne programu EDGE Dialer. Aby je usunąć należy użyć standardowej metody usuwania plików i katalogów w systemie MS Windows.

2.7. Czy nowszą wersję oprogramowania można zainstalować bez usuwania starej wersji?

Tak, za wyjątkiem przypadku gdy stare oprogramowanie jest w wersji 1.1.x.x lub wcześniejszej. W takim przypadku wskazane jest wcześniejsze usunięcie starej wersji oprogramowania wg opisu w p. 2.6.

Powrót do spisu treści

3. Obsługa modemu ED77 z programu EDGE Dialer

3.1. Program EDGE Dialer wyświetla komunikat "Prawdopodobnie brak karty SIM"

W takim przypadku należy:

Jeśli wykonanie powyższych czynności nie pomaga wskazane jest przeprowadzenie testu krzyżowego z inną kartą SIM celem wykluczenia możliwości uszkodzenia karty SIM. W tym celu należy inną kartę SIM operatora Orange (np. z telefonu komórkowego) umieścić w modemie i podjąć próbę nawiązania połączenia. Jeśli próba powiedzie się, wskazywać to będzie na uszkodzenie karty SIM oryginalnie używanej w modemie. W takim przypadku należy zwrócić się do operatora. Jeśli inna sprawna karta SIM również nie będzie widziana przez modem, możliwe jest uszkodzenie urządzenia.

3.2. Program ponawia pytanie o kod PIN dla karty SIM

W takim przypadku należy:

Jeśli wykonanie powyższych czynności nie pomaga wskazane jest przeprowadzenie testu krzyżowego z inną kartą SIM celem wykluczenia możliwości uszkodzenia karty SIM. W tym celu należy inną kartę SIM operatora Orange (np. z telefonu komórkowego) umieścić w modemie i podjąć próbę nawiązania połączenia. Jeśli próba powiedzie się, wskazywać to będzie na uszkodzenie karty SIM oryginalnie używanej w modemie lub problem z usługa. W takim przypadku należy zwrócić się do operatora. Jeśli inna sprawna karta SIM również nie będzie widziana przez modem, możliwe jest uszkodzenie urządzenia.

3.3. Jak interpretować wskazania poziomu sygnału widoczne w oknie "Ogólne"?

Wskaźnik poziomu sygnału pozwala zorientować się jak silny jest sygnał sieci GSM przy aktywnej usłudze GPRS/EDGE. Nie odzwierciedla on jednak rzeczywistych możliwości transmisji danych sieci GSM.

3.4. Wskaźnik sygnału pokazuje całkowity brak sygnału

Powodem takiej sytuacji może być brak zasięgu sieci GSM w danej lokalizacji, nieprawidłowa karta SIM, bądź uszkodzenie urządzenia.

 

W takim przypadku wskazane jest przeprowadzenie testu krzyżowego z inną kartą SIM. W tym celu należy inną kartę SIM operatora Orange (np. z telefonu komórkowego) umieścić w modemie i podjąć próbę nawiązania połączenia. Jeśli próba powiedzie się, wskazywać to będzie na uszkodzenie karty SIM oryginalnie używanej w modemie lub problem z usługą. W takim przypadku należy zwrócić się do operatora. Jeśli inna sprawna karta SIM również nie będzie widziana przez modem, możliwe jest uszkodzenie gniazda antenowego lub anteny.

3.5. Wskaźnik pokazuje bardzo słaby sygnał na poziomie jednej kreski lub dwóch kresek

Powodem takiej sytuacji może być słaby zasięg sieci GSM w danej lokalizacji bądź uszkodzenie urządzenia. Należy upewnić się czy antena została poprawnie zainstalowana i czy nakrętka złącza anteny jest dokręcona.

Aby zweryfikować poprawne działanie urządzenia można je uruchomić w innej lokalizacji i zaobserwować poziom sygnału. Jeśli poprawne działanie urządzenia zostało pomyślnie zweryfikowane, w celu rozwiązania sytuacji należy zwrócić się do operatora.

3.6. Czy można jednocześnie korzystać z połączenia z Internetem i wysyłać/odbierać SMS?

Odbiór i wysyłanie wiadomości SMS nie jest możliwe przy aktywnym połączeniu z Internetem.

3.7. Czy można ustawić automatyczne połączenia z Internetem po włączeniu komputera?

Jest to możliwe, jednakże warunkiem jest zainstalowanie programu EDGE Dialer w wersji 1.2.x.x. lub wyższej. W oknie "Ustawienia" należy zaznaczyć polecenia:

 • Uruchom po zalogowaniu,
 • Automatycznie połącz z internetem,
 • Włącz AutoPIN - tutaj należy podać PIN dla karty SIM

3.8. Program nie wykrywa modemu

Należy wykonać sprawdzenia takie jak w punkcie 2.4. Zainstalować ponownie najnowszą dostępną wersję oprogramowania EDGE Dialer.

3.9. Program nie pyta o PIN dla karty SIM

Jeżeli po poprzednim uruchomieniu programu zasilanie modemu nie było wyłączane to jest to sytuacja naturalna - karta SIM po podaniu kodu PIN jest odblokowana aż do wyłączenia zasilania.

Jeśli w oknie głównym aplikacji (po wciśnięciu przycisku Ogólne) nie jest dostępny przycisk Połącz, a w polu "Status połączenia" widoczny jest napis "Prawdopodobnie brak karty SIM" należy umieścić kartę SIM w modemie postępując wg opisu z p. 1.3.

3.10. Program wyświetla komunikat "Nie można otworzyć portu COMx"

Odłączyć modem od komputera i podłączyć ponownie (odłączyć i podłączyć kabel USB). Jeśli problem będzie powtarzał się należy zmienić numer portu COM, z którego korzysta modem, na inny. W tym celu w "Menadżerze Urządzeń" w gałęzi "Porty COM i LPT" wybrać "Właściwości" urządzenia "USB Serial Port (COMx)", gdzie COMx odpowiada napisowi w polu "Status" programu Edge Dialer. Po wybraniu zakładki "Port Settings" i wciśnięciu przycisku Advanced... pojawi się okienko ustawień. W polu "COM Port Number" należy wybierać inny port (o innym numerze, najlepiej dużym, np. COM200), a następnie odłączyć i ponownie podłączyć modem.

3.11. Nie można nawiązać połączenia, konflikt portów COM, podczas nawiązywania połączenia z komputera dochodzi odgłos wybierania numeru przez modem analogowy.

Należ sprawdzić czy w systemie nie są zainstalowane inne modemy. Jeśli tak, należy je wyłączyć. Można tego dokonać w oknie "Właściwości" danego urządzenia, dostępnego w "Menedżer urządzeń".

3.12. Jak zmienić dane aktualnego profilu połączeń?

Profil "Internet" jest profilem domyślnym i nie można go usunąć ani zmieniać. Jeśli zachodzi potrzeba zmiany wybranych parametrów tego profilu, należy go zdefiniować na nowo w oknie "Profile" (po wciśnięciu przycisku "Dodaj") pod inną nazwą podając wszystkie aktualne parametry, ustawiając nowy profil jako domyślny.

Aby nowo zdefiniowany profil był używany do nawiązania połączenia z Internetem, należy go wybrać z listy w oknie "Ogólne".

3.13. Nie można wysłać wiadomości SMS

Należy sprawdzić czy połączenie z Internetem jest nieaktywne. Nie można jednocześnie korzystać z Internetu i wysyłać wiadomości SMS.

3.14. Program nie uruchamia się

Należy sprawdzić czy program EDGE Dialer nie jest już uruchomiony (świadczy o tym ikona programu w polu statusu paska zadań).

3.15. Błędy w funkcjonowaniu programu EDGE Dialer

Należy sprawdzić czy oprogramowanie systemowe komputera jest aktualne, tj. czy zawiera wszystkie uaktualnienia (Service Packs) opublikowane przez firmę Microsoft.

Należy wykonać sprawdzenia takie jak w punkcie 2.4. Zainstalować ponownie najnowszą dostępną wersję oprogramowania EDGE Dialer.

3.16. Prędkość transmisji danych jest mała, zdarza się, że połączenia są zrywane

Osiągana prędkość transmisji jest uzależniona od infrastruktury sieci GSM i jej wykorzystania przez innych użytkowników w danym momencie oraz zakresu usług wykupionych od operatora.

W przypadku stwierdzenia prędkości transmisji danych niższych od oczekiwanych, w celu rozwiązania sytuacji należy zwrócić się do operatora.

3.17. Gdzie można uzyskać pomoc techniczną związaną z usługą GPRS/EDGE?

W Dziale Wsparcia Technicznego Orange dzwoniąc pod numer telefonu:

*800 (z telefonu komórkowego w sieci Orange)

+48 510 800 800

3.18. Gdzie można uzyskać pomoc techniczną związaną z działaniem modemu?

W Dziale Wsparcia Technicznego producenta pisząc na adres ed77.wsparcie@tl2000.com.pl załączając dokładny opis występujących objawów wraz z plikiem LOG programu EDGE Dialer (plik LOG można otworzyć w domyślnej przeglądarce plików tekstowych wciskając przycisk "Log" dostępny w oknie "Informacje" w programie EDGE Dialer). Zawartość pliku LOG pozwoli zidentyfikować przyczynę występowania objawów nieprawidłowego działania urządzenia.

W przypadku gdy oprogramowanie EDGE Dialer zostało odinstalowane plik LOG można odnaleźć ręcznie w ścieżce C:\Documents and Settings\xxx\Dane aplikacji\EDGEDialer\EDGEDialer_log.txt (domyślna ścieżka w systemie Microsoft Windows 2000/XP) lub c:\Windows\Profiles\xxx\Dane apliakcji\EDGEDialer\EDGEDialer_log.txt (domyślna ścieżka w systemie Microsoft Windows 98SE), gdzie xxx to nazwa użytkownika.

3.19. Nie łączy automatycznie z Internetem

Problem

Program nie łączy się z Internetem po zakończeniu fazy wyszukania operatora GSM. Przycisk na zakładce 'Ogólne' jest opatrzony napisem 'Czekaj...'.

Rozwiązanie

Należy sprawdzić czy pole 'Automatycznie połącz z internetem' w zakładce 'Ustawienia' jest zaznaczone. Jeśli tak, należy je odznaczyć i łączyć się z internetem za pomocą przycisku na zakładce 'Ogólne' kiedy pojawi się na nim napis 'Połącz'.

Problem występuje w wersjach: 1.3.0.0, 1.3.1.0 i 1.3.2.0 programu EDGE Dialer.

3.20. Modem nie jest wykrywany przed Edge Dialer i w menedżerze urządzeń przy ikonie modemu ED77 znajduje się wykrzyknik

Aby usunąć błąd należy:

 • w menedżerze urządzeń zaznaczyć "USB Serial Port" w grupie "Porty (COM i LPT)",
 • z menu "Akcja" wybrać "Odinstaluj",
 • w nowo otwartym oknie potwierdzić chęć usunięcia urządzenia,
 • odłączyć modem ED77,
 • podłączyć modem ED77,
 • zainstalować modem ED77 zgodnie z instrukcją instalacji i obsługi modemu ED77.

Problem zaobserwowano w systemach: MS Windows 2000 i MS Windows XP.

3.21. Program cały czas zgłasza, że "port modemu jest już w użyciu"

Problem zaobserwowano wyłącznie w systemie MS Windows XP Media Center Edition. Tymczasowe rozwiązanie jest następujące (w nawiasach podano terminy występujące w systemie bez zainstalowanego pakietu spolszczającego):

 • wybrać "Start" -> "Panel sterowania" (ang. "Control Panel"),
 • w oknie "Panel sterowania" (ang. "Control Panel") wybrać "Narzędzia administracyjne" (ang. "Administrative Tools"), a następnie "Usługi" (ang. "Services"),
 • w aplikacji "Usługi" (ang. "Services") zaznaczyć "Usługa planowania nagrywania" (ang. "Media Center Scheduler Service") i wybrać "Właściwości" (ang. "Properties") z menu "Akcja" (ang. "Action"),
 • w oknie "Właściwości" (ang. "Properties") wybrać "Wyłączony" (ang. "Disabled") z listy "Typ uruchamiania" (ang. "Startup type"), a następnie kliknąć na przycisk "Wstrzymaj" (ang. "Stop"),
 • zamknąć okno "Właściwości" (ang. "Properties") przyciskiem "OK".
 •  

3.22. Dlaczego w programie EDGE Dialer nie wyświetla się czas połączenia i prędkości pobierania oraz wysyłania danych?

Sprawdzić czy program EDGE Dialer nie jest uruchamiany w trybie zgodności z innym systemem, tzn. kliknąć prawym klawiszem myszy na ikonie aplikacji EDGE Dialer, wybrać "Właściwości", w oknie "Właściwości: EDGE Dialer" przejść na zakładkę "Zgodność" a tam odznaczyć opcję "Uruchom ten program w trybie zgodności z:".

3.23. Modem nie jest wykrywany przez program EDGE Dialer

Proszę upewnić się czy modem jest podłączony do komputera. W przypadku korzystania z zasilacza należy sprawdzić, czy zasilacz jest podłączony do gniazda sieci energetycznej.

Jeżeli wykonanie powyższych sprawdzeń nie rozwiąże problemu, to należy pobrać (o ile jest dostęp do innego łącza internetowego) najnowszą wersję programu diagnostycznego ed77diag z działu Oprogramowanie. Po rozpakowaniu programu, uruchomieniu i wciśnięciu przycisku "Sprawdź", zostanie wykonana diagnostyka systemu i instalacji modemu.

Szczególnego wyjaśnienia wymaga błąd: "Został wykryty problem z konfiguracją systemu operacyjnego (lub oprogramowania firm trzecich)" zgłaszany przez ed77diag. Błąd oznacza, że jest w systemie uruchomiony program, który ma otwarty port modemu ED77. Takim programem jest np. mRouterRuntime.exe z pakietów: Nokia PC Suite dla telefonu Nokia 6600 i Sony Ericsson PC Suite for Smartphones.

Jeżeli w systemie jest zainstalowane oprogramowanie Sony Ericsson PC Suite for Smartphones, to aby zmodyfikować konfigurację programu mRouterRuntime.exe należy wykonać następujące czynności.

W pobliżu zegara znajdującego się na pasku zadań należy odnaleźć ikonkę wyglądającą mniej więcej jak telefon komórkowy. Następnie trzeba najechać wskaźnikiem myszy na odnalezioną ikonkę (powinień pojawić się napis rozpoczynający się od "m-Router") i dwukrotnie kliknąć lewy klawisz myszy. W nowo otwartym oknie dialogowym należy wybrać zakładkę "Advanced Settings" i w grupie "Connectivity Methods" odznaczyć "ptaszka" przy USB i wcisnąć przycisk "Close". Po zmianie konfiguracji modem ED77 powinien zostać znaleziony.

Jeżeli w systemie jest zainstalowane oprogramowanie Nokia PC Suite dla telefonu Nokia 6600, to aby zmodyfikować konfigurację programu mRouterRuntime.exe należy wykonać następujące czynności.

W pobliżu zegara znajdującego się na pasku zadań należy odnaleźć ikonkę wyglądającą jak dwie strzałki (trójkątne złącza) skierowane do przeciwlegych rogów. Następnie trzeba najechać wskaźnikiem myszy na odnalezione ikonkę i wcisnąć prawy klawisz myszy. Z nowo otwartego menu należy wybrać "Właściwości". W otwartym oknie trzeba odznaczyć wszystkie połączenia oznaczone jako "USB" i wcisnąć przycisk "Zamknij". Po zmianie konfiguracji modem ED77 powinien zostać znaleziony.

4. Praca z modemem - skrypty dla systemu Linux

4.1. Błąd autoryzacji przy próbie połączenia z Internetem

Objawy

Po wydaniu polecenia pppd call orange jest wypisywany błąd:

pppd: The remote system is required to authenticate itself
pppd: but I couldn't find any suitable secret (password) for it to use to do so.

Rozwiązanie

W pustej linii pliku /etc/ppp/peers/orange należy dodać parametr noauth.

Problem dotyczy skryptów opublikowanych przed 2006-09-26.

4.2. Udaje się utworzyć połączenie z Internetem, ale nie można otworzyć żadnej strony WWW

Objawy

Po połączeniu z Internetem, nie można otworzyć żadnej strony WWW. Po wydaniu polecenia route -n wypisywane jest m. in. (adresy i numery interfejsów eth oraz ppp są przykładowe):

Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
10.6.6.6 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 0 0 0 ppp0
...
default 192.168.1.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0

Rozwiązanie

Należy odszukać w pliku /etc/ppp/peers/orange linię zawierającą #replacedefaultroute i usunąć znak #.

Problem dotyczy skryptów opublikowanych przed 2006-09-26.

4.3. W dystrybucji Ubuntu 7.04 nie można zainstalować modemu (brak właściwego pliku urządzenia; mruga dioda w modemie)

Aby zainstalować modem ED77 w systemie Ubuntu 7.04, to należy:

 • odinstalować pakiety brlttylibbrlapi1 wraz z zależnymi pakietami (ogólnie 5 pakietów),
 • postępować zgodnie z instrukcją instalacji dostarczoną wraz z modemem.

Pakiet brltty zapewnia dostęp do konsoli z użyciem wyświetlacza Braille, dlatego dla większości osób jego odinstalowanie nie wiąże się z utratą jakiejkolwiek funkcjonalności Ubuntu. Jeżeli jednak są Państwo (lub znajomi) osobami niewidomymi, to proszę o kontakt z serwisem, w celu pozyskania dalszych informacji niezbędnych do skonfigurowania pakietu brltty i pochodnych w sposób nie kolidujący z modemem ED77.

Powrót do spisu treści