Techlab

Witamy w serwisie

Innowacyjne Rozwiązania Elektroniczne

Bezpieczeństwo, certyfikaty, akredytacje  

Działając w dziedzinie ochrony informacji przykładamy dużą uwagę do bezpieczeństwa począwszy od fazy projektowej, przez proces produkcji, kończąc na procedurach dostarczenia rozwiązań do odbiorcy. W tym celu Spółka stworzyła bezpieczne środowisko certyfikowane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego uzyskując:

  • Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego pierwszego stopnia numer SBPK005800T do poziomu Tajne,
  • 7 osobowych Poświadczeń Bezpieczeństwa do poziomu Tajne,
  • 14 osobowych Poświadczeń Bezpieczeństwa do poziomu Poufne,
  • liczne Poświadczenia Bezpieczeństwa do poziomu Zastrzeżone.

Ponadto posiadamy:

  • koncesję MSWiA na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu wyrobami oraz technologiami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Rozwiązania techniczne służące do ochrony informacji poddajemy niezależnej ocenie mającej na celu weryfikację jakości i kompletności mechanizmów bezpieczeństwa zawartych w produkcie. Przeszło 35 produktów zaprojektowanych w TechLab 2000 zostało pozytywnie ocenionych zgodnie z metodologią ITSEC lub Common Criteria przez Jednostkę Certyfikującą Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego ABW uzyskując certyfikaty do poziomów E3 lub EAL4 włącznie oraz akceptacje do przetwarzania informacji niejawnych do klauzuli „Tajne” włącznie.